Przetargi unieważnione z 2021 roku


Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)zamówienie na:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstajacych w Szpitalu Tucholskim Spółce z o.o. w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 14-18

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/2/2021
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 18 maja 2021  10:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postepowania o udzielenie zamówienia Publicznego  

zamówienie na:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w Szpitalu Tucholskim Spółce z o.o. w Tucholi przy ul Nowodworskiego 14-18.

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/1/2021
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 4 maja 2021  09:00
przyczyna unieważnienia: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  

Przetargi o pozycjach 1 - 2 (z 2)