zamówienie na:

Zakup i dostawa leków

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: przetarg nieograniczony
nr sprawy: ZP/6/2021
wartość: powyżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 23 sierpnia 2021  09:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  
Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie o zamówieniu przekazano do publikacji Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 16.07.2021 r. 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 21.07.2021 r. pod numerem 2021/S/139-369151
ogłoszenie o zamówieniu (1018kB) pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Specyfikacja Warunków Zamówienia (82kB) word

Załączniki do SWZ 
załącznik nr 1 do SWZ (477kB) excel
załącznik nr 2 do SWZ (29kB) word
załącznik nr 3 do SWZ (13kB) word
załącznik nr 4 do SWZ (107kB) word
załącznik nr 5 do SWZ (15kB) word

Odpowiedź na pytania 
odpowiedź na pytania (8192kB) zip

Modyfikacja SWZ
modyfikacja SWZ (160kB) pdf

Załącznik nr 1 do SWZ 
załącznik nr 1 do SWZ (479kB) excel

Informacja o kwocie jaką zamawiający przeznacza na realizacje zamówienia 
informacja o kwocie jaką zamawiający przeznacza na realizację zamówienia (364kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
informacje z otwarcia ofert (964kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (1935kB) pdf

metryczka


Opublikował: Renata Remus (21 lipca 2021, 10:00:05)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (14 września 2021, 12:11:21)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 796