zamówienie na:

Odbiór, transport i utylizacja odpadów medycznych powstających w Szpitalu Tucholskim Spółce z o.o. w Tucholi przy ul Nowodworskiego 14-18.

zamawiający: Szpital Tucholski Spółka z o.o.
tryb zamówienia: Podstawowy bez negocjacji
nr sprawy: ZP/5/2021
wartość: poniżej kwot określonych na podstawie art. 11 ust. 8
termin składania ofert: 7 lipca 2021  10:00
wynik postępowania: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  




Ogłoszenie o zamówieniu 

Ogłoszenie o zamówieniu na "Odbiór, transport i utylizację odpadów medycznych  powstających w Szpitalu Tucholskim Spółce z o.o. w Tucholi przy ul. Nowodworskiego 14-18 zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 20.06.2021 r. pod numerem: 2021/BZP00097975/01

ogłoszenie o zamówieniu (134kB) pdf

Specyfikacja Warunków Zamówienia 
Specyfikacja Warunków Zamówienia (74kB) word

Załączniki do SWZ 
Załączniki do SWZ (141kB) zip

Informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia 
informacja o kwocie przeznaczonej na realizację zamówienia (172kB) pdf

Informacja z otwarcia ofert
informacja z otwarcia ofert (187kB) pdf

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (285kB) pdf

metryczka


Opublikował: Renata Remus (29 czerwca 2021, 12:14:23)

Ostatnia zmiana: Renata Remus (20 lipca 2021, 10:04:36)
Zmieniono: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 304